Podmienky používania

Ďakujeme Vám za návštevu webových stránok našej spoločnosti. Nižšie nájdete všetky právne náležitosti k našej webovej prezentácii.

Máme záujem na neustálom zvyšovaní kvality našej práce, preto uvítame akékoľvek otázky, upozornenia a návrhy týkajúce sa našej webovej prezentácie.

Váš on-line team stihl.sk.

HUMEX Slovakia s.r.o.
Prevádzka: Kpt. Nálepku 3, 085 01, Bardejov
Sídlo firmy: Kpt. Nálepku 3, 085 01, Bardejov

tel.:054/47 22 586, 0903 906 800
e-mail:humexslovakia@gmail.com

IČO: 36740209, DIČ: 2022323138, IČ DPH: SK2022323138

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 18322/P

Zastúpenie pre Slovenskú republiku

STÉNIA export – import

Výhradný dovozca výrobkov firmy STIHL pre Slovensko

Adresa: STÉNIA, Prešovská cesta 4, 040 01 Košice
Telefón: 055/62 285 95, 055/62 224 40, 0915 276 063
Fax: 055/62 204 96
E-mail: info@stihl.sk

Právne obmedzenia

Návštevou alebo používáním internetových stránok stihl.sk a stihl-predajca.sk prehlasujete, že súhlasíte s nasledujúcimi ustanoveniami o používaní:

Autorské práva

Všetky texty, fotografie, grafické obrázky, video a audio súbory a ďalšie tu uverejnené informácie vrátane ich grafického stvárnenia sú chránené autorským právom. K využívaniu tohto chráneného obsahu je oprávnený výhradne ANDREAS STIHL AG & Co. KG, pokiaľ nie je uvedené inak.

Rozmnožovanie a/alebo reprodukcia ako tohto celku, tak jeho častí je prípustná len s písomným súhlasom ANDREAS STIHL AG & Co. KG. Najmä nie je dovolené kopírovať z týchto internetových stránok obrázky alebo grafickú úpravu a používať ich na svoje vlastné účely.

Ochranné známky

Štýl písma STIHL a logo STIHL sú ochranné známky spoločnosti ANDREAS STIHL AG & Co. KG. Štýl písma VIKING a logo VIKING sú ochranné známky spoločnosti VIKING GmbH , Rakúsko. Okrem týchto vymenovaných ochranných známok je ANDREAS STIHL AG & Co. KG aj VIKING GmbH vlastníkom rady ďalších ochranných známok.

Používanie ochranných známok je prípustné len po predchádzajúcom písomnom súhlase ich príslušného majiteľa.

Vylúčenie ručenia

Obsah našich internetových stránok podlieha neustálym zmenám. ANDREAS STIHL AG & Co. KG zostavuje internetové stránky vždy s maximálnou možnou starostlivosťou. Napriek tomu je ich obsah poskytovaný bez záruky úplnosti alebo správnosti. ANDREAS STIHL AG & Co. KG nezodpovedá za priame alebo nepriame škody (zmluvne alebo mimozmluvne) vzniknuté na základe používania informácií a dát z týchto internetových stránok, s výnimkou prípadov úmyselného konania alebo hrubej nedbalosti spoločnosti ANDREAS STIHL AG & Co. KG

ANDREAS STIHL AG & Co. KG nepreberá ručenie alebo nezodpovedá za obsah internetových stránok, na ktoré naše webové stránky priamo alebo nepriamo odkazujú. Návštevníci používajú tu umiestnená prepojenie na iné webové stránky na vlastné nebezpečenstvo a používajú ich podľa práve platných podmienok pre využitie príslušných webových stránok. Odkazy umiestnené na našej webovej stránke používajú návštevníci na vlastné nebezpečenstvo a ich použitie je upravené podmienkami platnými pre príslušné webové stránky.

Ochrana údajov

Spoločnosť ANFREAS STIHL AG & Co. KG je potešená vašou návštevou na týchto webových stránkach, aj vašim záujmom o náš podnik a výrobky. Ochranu vašich osobných údajov berieme veľmi vážne. S vašimi údajmi zaobchádzame veľmi starostlivo a využívame ich iba v rámci platných právnych predpisov.

Osobné dáta

Ak navštívite naše webové stránky, uložíme k štatistickému spracovaniu:

  • názov vášho poskytovateľa internetových služieb,
  • webovú stránku, z ktorej nás navštívite,
  • webové stránky, ktoré navštívite u nás,
  • a dátum a dĺžku trvania vašej návštevy.

Používanie cookies

Aby bola návšteva našich webových stránok atraktívna a bolo možné využívať všetky funkcie, používame na stránkach tzv. cookies. Ide o textové súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom koncovom zariadení. Niektoré nami používané cookies sa po ukončení prezerania, teda po zatvorení vášho prehliadača zase vymažú (tzv. relačné cookies). Iné cookies zostanú vo vašom koncovom zariadení a umožňujú nám alebo našim obchodným partnerom rozpoznať váš prehliadač pri ďalšej návšteve (tzv. trvalé cookies). Môžete si nastaviť prehliadač tak, aby ste boli informovaní o ukladaní cookies a mohli jednotlivo rozhodovať o ich zablokovaní, alebo môžete uloženie cookies pre určité prípady, či všeobecne vylúčiť. Pri blokovaní cookies však môže byť obmedzená funkčnosť našej webovej stránky.

Newsletter a objednávanie tlačív

Ak chcete dostávať newsletter ponúkaný na webovej stránke potrebujeme vašu e-mailovú adresu. Newsletter môžete na tejto webovej stránke kedykoľvek odhlásiť. Pri objednávaní tlačív potrebujeme vaše osobné údaje, aby sme mohli správne spracovať vašu požiadavku. Vyplnenie týchto formulárov je na vašej úvahe. Vaše údaje budú použité iba v nevyhnutnom rozsahu. Ak to bude potrebné, môžu byť vaše údaje použité v rámci skupiny STIHL.

Ochranu osobných údajov zabezpečuje Spoločnosť ANDREAS STIHL AG & Co. KG pomocou technických a organizačných opatrení, aby boli vaše údaje chránené proti nezamýšľaným zmenám, strate, neoprávnenému prístupu alebo neoprávnenému využitiu.

Webová analýza pomocou Google Analytics

Táto webová stránka využíva Google Analytics, webovú analytickú službu Google Inc. („Google“). Google Analytics používa tzv. „Cookies“, textové súbory, ktoré sa ukladajú do vášho počítača a umožňujú analýzu vášho používania tejto webovej stránky. Informácie o vašom používaní tejto webovej stránky, vytvárané pomocou cookies, sa prenášajú spravidla na server Google USA a tam sa ukladajú. V prípade aktivovanej anonymizácie IP na tejto webovej stránke Google predtým vašu IP adresu skráti v rámci členských štátov Európskej únie alebo v iných členských štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Iba vo výnimočných prípadoch sa plná IP adresa prenesie na server Google v USA a skráti sa až tam. IP anonymizácia je na tejto webovej stránke aktívna. Google tieto informácie z poverenia prevádzkovateľa tejto webovej stránky používa na vyhodnotenie používania webovej stránky, na zostavovanie štatistík, reportov o aktivitách webovej stránky a pre ďalšie služby pre prevádzkovateľov tejto webovej stránky, spojené s používaním webových stránok a internetu.
V rámci Google Analytics nespája Google IP adresu oznámenú vašim prehliadačom s inými údajmi. Uloženie cookies môžete zablokovať príslušným nastavením svojho internetového prehliadača; upozorňujeme vás však, že v tomto prípade je možné, že nebudete môcť plne využívať všetky funkcie tejto webovej stránky. V zbere a spracovaní svojich údajov (vrátane IP adresy), ktoré boli získané pomocou cookies v súvislosti s využívaním webových stránok, môžete spoločnosti Google zabrániť tak, že si z nasledujúceho odkazu stiahnete plugin do prehliadača:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Sociálne siete a sociálne pluginy

Rozsiahlu osobnú podporu vám poskytujeme aj prostredníctvom našich stránok na sociálnych sieťach. Ak nám cez niektoré z týchto sociálnych sietí pošlete otázku, odošleme ju ďalej príslušnému oddeleniu. Údaje budú použité výhradne na zodpovedanie vašej otázky a nebudú odovzdávané tretím osobám. Aby ste nás mohli kontaktovať prostredníctvom sociálnych sietí, musíte sa prihlásiť k týmto službám. Spoločnosti zaisťujúce tieto služby tiež zisťujú, ukladajú a využívajú osobné údaje. Na druh, rozsah a spracovanie týchto údajov nemáme žiadny vplyv.

Používanie pluginov pre Facebook

Na našej webovej stránke sa používajú tzv. sociálne pluginy („pluginy“) sociálnej siete Facebook, ktorú prevádzkuje Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“). Pluginy sú označené logom Facebook alebo prívlastkom „sociálne siete Facebooku“, resp. „Facebook Social Plugin“. Prehľad pluginov pre Facebook a ich vzhľad nájdete tu: https://developers.facebook.com/docs/plugins.
Ak si otvoríte stránku našej webovej prezentácie, ktorá obsahuje taký plugin, váš prehliadač nadviaže priame spojenie so servermi Facebooku. Plugin Facebook je integrovaný do webovej stránky a zobrazuje dáta priamo zo serverov Facebooku. Vďaka tejto integrácii Facebook dostane informáciu, že váš prehliadač spustil príslušnú stránku našej webovej prezentácie, aj keď nemáte facebookový profil alebo nie ste momentálne prihlásený na Facebooku. Túto informáciu (vrátane vašej IP adresy) prehliadač odošle priamo do USA na server Facebooku, kde sa uloží. Ak ste prihlásený na Facebook, môže Facebook návštevu našej webovej stránky priradiť priamo k vášmu facebookovému profilu. Ak použijete pluginy, napríklad stlačíte tlačidlo „Páči sa mi“ alebo pridáte komentár, aj táto informácia sa odovzdá priamo na server Facebooku a tam sa uloží. Informácie sa uverejňujú aj na vašom facebookovom profile a zobrazia sa vašim facebookovým priateľom, v závislosti od nastavenia vášho profilu.
Informácie o účele a obsahu zisťovania údajov a o ich ďalšom spracovaní a využití na Facebooku, a o svojich s tým súvisiacich právach a možnostiach nastavenia ochrany súkromia nájdete v informáciách o ochrane údajov na Facebooku: https://www.facebook.com/policy.php.
Ak nechcete, aby Facebook údaje zistené prostredníctvom našej webovej stránky priradzoval priamo k vášmu facebookovému profilu, musíte sa pred návštevou našej webovej stránky odhlásiť z Facebooku. Funkciu pluginov pre Facebook môžete tiež úplne zablokovať pomocou Add-Ons pre váš prehliadač, napr. „Facebook Blocker“ (https://webgraph.com/resources/facebookblocker/).

Odvolanie a právo na informácie

Súhlas so spracovaním svojich osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať. My potom vykonáme všetky potrebné kroky, aby sme zaistili, že vašej žiadosti bude vyhovené a vaše údaje budú vymazané. Máte právo dostať na požiadanie bezplatne informáciu o svojich uložených osobných údajoch. Navyše máte podľa zákonných predpisov právo na opravu, zablokovanie a vymazanie týchto osobných údajov. Ak by sa vaše osobné údaje zmenili alebo boli u nás z nejakého dôvodu uložené nesprávne, radi ich opravíme. Radi vás tiež budeme informovať o tejto i ďalších témach týkajúcich sa ochrany údajov v spoločnosti ANDREAS STIHL AG & Co. KG. Jednoducho nám svoju otázku zašlite e-mailom s označením predmetu „ochrana údajov“ na adresu info@stihl.sk.