Kontakt

HUMEX Slovakia s.r.o.
Prevádzka: Kpt. Nálepku 3, 085 01, Bardejov
Sídlo firmy: Kpt. Nálepku 3, 085 01, Bardejov

tel.:054/47 22 586, 0903 906 800
e-mail:humexslovakia@gmail.com

IČO: 36740209, DIČ: 2022323138, IČ DPH: SK2022323138

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 18322/P